medijska pismenost
banner

Korištenje sistema za upravljanje online sadržajima i SEO

Izvor: Medijska koalicija, Medija.ba, http://moz.com/Čitatelje na internetu je potrebno privući efikasnom upotrebom sistema za menadžement online sadržaja i poznavanjem principa funkcionisanja internet pretraživača (eng. SEO - search content optimization).

 

Ovo su ključne veštine internet novinarstva, ali ih treninzi novinara često zanemaruju. Vodič koji predlažemo je dobar početak.

Pogledajte vodič

Korištenje sistema za upravljanje online sadržajima i SEO