medijska pismenost
banner

Praznične čestitke i prigodne poruke (edukativni modul)

Autor: Susan Spangler, Izvor: Nacionalno udruženje za medijsko opismenjavanje (napomena: Tekst je prilagođen za publiku u Srbiji)Ova jednostavna lekcija je polazište uključivanja mladih učenika u medijsko opismenjavanje zato što sadrži neke osnovne principe: sve poruke su konstruisane i njihovo potpuno razumevanje zahteva aktivnu analizu i kritičko razmišljanje.

U ovoj lekciji učenici ispituju komponente praznika, smišljaju sopstveni originalni praznik i njegove elemente i analiziraju ih i, na osnovu toga, osmišljavaju sopstvene praznične čestitke. Aktivnosti pomažu studentima da se usredsrede na razloge zašto se poruka sastavlja na određeni način. Razmišljajući o ovome, studenti shvataju da se dobra komunikacije „ne događa“ tek tako. Dobra komunikacija se svesno konstruiše kako bi se postigao određeni efekat.

Korak 1: Podstaknite razmišljnje o praznicima

U početku, zamolim svoje pisce da razmisle o nekom prazniku koji se slavi ili obeležava u njihovoj porodici ili kulturi. To ne mora da bude veliki praznik – čak i manji praznici, kao što je Dan grada, mogu da posluže za diskusiju  o elementima praznika.

Zamolim učenike da zapišu ime praznika na komadu papira (ili na ekranu kompjutera). Onda im kažem da nabroje sve elemente koji su povezani sa praznikom, uključujući (ali ne ograničavajući se na) sledeće:

 • Boje
 • Posebnu hranu koja se uglavnom jede tog dana
 • Verske ili državne ceremonije
 • Putovanje
 • Neku vrstu „karaktera“ praznika
 • Posebno mesto
 • Porodične tradicije
 • Uspomene/suvenire
 • Posebne dekoracije
 • Razmenu poklona
 • Posebnu vrstu muzike
 • Događaje koji se dešavaju na ovaj dan
 • Komercijalizaciju/trgovinu
 • Godišnje doba/period u godini/datum
 • Kostime ili posebnu odeću koja se oblači na taj dan

Iako je ovakvo pisanje neformalno, studenti treba da zamisle publiku koja ništa ne zna o ovom prazniku kako bi osmislili dovoljno detalja. Kao deo ovog koraka, pisci se mogu ohrabriti da pišu i o sećanju ne neki poseban praznik.

Primer: Dan zaljubljenih

Dan zaljubljenih se slavi 14. februara. Glavna boja koja se vezuje za ovaj praznik je crvena, iako se na dekoracijama u obliku srca nalaze i ružičasta, pa čak i ljubičasta.

Istorija praznika je pomalo nejasna. Ovaj dan se obeležava poklanjanjem čokolade, cveća i  čestitki. Praznik se pretvorio u dan za proslavljanje romantične ljubavi, a slanje ljubavnih poklona postalo je veoma uobičajeno. Ljudi se, ponekad, vere ili venčavaju na Dan zaljubljenih zbog povezanosti ovog dana s ljubavlju. Mislim da se ovim danom prvobitno odavalo poštovanje hrišćanskom mučeniku, iako je,  kao što ranije rekoh, istorija pomalo nejasna. Glavna dekoracija na ovaj dan su srca, a restorani su prepuni jer ljudi izvode svoje voljene na romantičnu večeru.

Lik koji se vezuje za ovaj dan je Kupidon, mitska ličnost koja svojim strelicama izaziva ljubav.  To nema mnogo smisla, ali on predstavlja ljubav, pa je tako i postao deo svega ovog.

Moja sestra se verila prošle godine na Dan zaljubljenih.

Nakon što završimo s pisanjem, zamolim jednog učenika da predloži neki praznik i zajedno s drugima, koji su izabrali isti praznik, nabroji elemente, koje su zabeležili na tabli/projektoru tako da dobijemo grupni primer. Posle diskusije, ostavim još nekoliko trenutaka da dodaju bilo šta novo na listu šta su prethodno, možda, zaboravili.

Korak 2: Smišljanje novog praznika

U narednom koraku zamolim studente da razmisle o nekom događaju, osobi, grupi ili aktivnosti, za koje misle da zaslužuju praznik. Za ovu lekciju, ništa nije previše nevažno da bi se slavilo.

Još jednom ih zamolim da upotrebe elemente koje su ranije nabrojali kako bi osmislili „pozadinu“ praznika, kao i elemente koje bi povezali sa praznikom.

Ohrabrujem ih da koriste maštu kako bi uklopili likove, muziku, hranu i druge elemente u svoje praznike, po principu „što više to bolje“, jer će tako dobiti više elemenata za rad kada, kasnije na času, počnu sa osmišljavanjem.  Podsećam ih opet  da uključe što je moguće više detalja kako bi svoj novi praznik objasnili ljudima koji ne znaju ništa o njemu.

Primer: Dan sladoleda

Dan sladoleda će se slaviti prvog dana leta, 20. ili 21. juna, na letnju ravnodnevnicu. Ovaj dan je odgovarajući zato što vam sladoled leti prija i rashlađuje vas.

Tog dana, ljudi će častiti jedni druge sladoledom i sve prodavnice sladoleda nudiće besplatne kornete sa uzorcima. Sladoled će biti, očigledno, glavna hrana koja se vezuje za ovaj praznik. Ljudi bi se oblačili u „boje sladoleda“, svetlo ružičasto, plavo i zeleno, u boje sladoleda od jagode, borovnice i peperminta.

Ljudi bi izlazili s posla da kupe sladoled, ali državne ustanove bi radile i ne bi bilo verskih obreda. Nedelju dana pre praznika sladoleda, svuda bi se oglašavale posebne vrste sladoleda. Svi prodavci bi hteli da na taj posebni dan kupite njihov sladoled. Neki trgovci bi prodavali svake godine majice sa natpisom „Dan sladoleda“   kako bi zaradili na taj dan.

Deci će biti namenjeni specijalni kupovi „Moj prvi dan sladoleda“, koje će neke prodavnice sladoleda prodavati kao uspomenu na taj dan. Za ovaj dan će se vezivati lik Srećka Korneta, ogromnog korneta sladoleda koji će posećivati prodavnice i zabavljati decu dok jedu sladoled.

Korak 3: Analiza prazničnih čestitki

Za ovaj deo lekcije, donosim svežanj starih čestitki sa Babina (čestitke za bilo koji drugi događaj isto su tako dobre) i podelim ih učenicima, koji rade u grupama.

Zamolim ih da nekoliko minuta analiziraju boje, slike i misli koje su ispisane na čestitkama i onda razgovaramo o tome kako ovi retorički elementi odgovaraju određenoj publici i prigodi (u ovom slučaju, meni i mojim Babinama).

Tokom diskusije, učenici obično primete boje koje su primerene bebama: svetlo plavo, ružičasto, zeleno i žuto. Primete, takođe, slike roda, bebi, zvečki ili plišanih životinja – sve što je prigodno za Babine. Reči na čestitkama, u pravo smislu, izražavaju nadu, najbolje želje i srećno rođenje bebe.

Dok svaka grupa prezentuje analizu svojih čestitki, razgovaramo o tome kako su ove čestitke konstruisane imajući na umu odgovarajuću publiku i priliku i koliko su čestitke, po mišljenju studenata, upečatljive.

Tokom ove diskusije, studenti kritički razmišljaju o porukama na čestitkama, slušaju mišljenja i gledišta drugih studenata i počinju da razumevaju elemente koji  čestitku čine upečatljivom.

Korak 4: Pravljenje čestitke za novi praznik studenata

 Zbog činjenice da  medijsko opismenjavanje uključuje i analizu i izražavanje, studentima treba pružiti priliku da se iskušaju u autentičnom žanru kako bi pokazali ono šta su naučili. Završni deo lekcije sastoji se u osmišljavanju  čestitke koju pisci mogu da pošalju za svoj novi praznik. Pored završnih čestitki, studenti napišu kraći esej u kojem objasne svoje izbore kod pravljenja čestitki. U ovom koraku, studenti počinju sami promišljeno da konstruišu poruke. Oni demonstriraju svoje razumevanje da uspešna komunikacija nije slučajna, nego da autori svesno koriste retoričke elemente kako bi ostvarili uticaj na čitaoce.

Razmišljanje o urađenom primeru:

Odabrao sam tip slova Curlz za čestitku, zato što mi se oblik tog fonta čini zabavnim i neobičnim, a Dan sladoleda treba da bude dan zabave. Ivice u obliku sladoleda na prednjoj strani čestitke treba da podstaknu ljude da požele da pojedu sladoled. U unutrašnjem delu, slika korneta sa sladoledom čini se prigodnom zato što se celi dan vrti oko toga.

Zatim sam osmislio kratak stih,  koji je veoma jednostavan baš kao što je i jedenje sladoleda. Stih podseća publiku da na ovaj dan kupe sladoled drugima i da je sladoled stvarno dobrog ukusa. Ružičasta pozadina, kao što je sladoled od jagode, savršena je boja za taj dan. Mislim da bi svako želeo da primi ovu čestitku na Dan sladoleda i da uživa u sladoledu.

Zaključak

U Podsetniku za pisce Džima Burka: Alati, saveti i tehnike, Burk podstiče studente da se isprobaju u više autentičnih žanrova, u različite svrhe, i sa različitim idejama. Štaviše, on naglašava da pisci moraju da razmisle kritički o tome šta je najbolji izbor za neki određenu priču. Ova lekcija ne samo da pomaže piscima početnicima da ovako postupe, nego ih i osposobljava da preuzmu odgovornost za sopstveno korišćenje medija. Medijsko opismenjavanje mora negde da počne, a ova lekcija podstiče studente, na osnovnom nivou, da razmišljaju o porukama koje primaju i da ih sami osmišljavaju, što mogu da nastave da nadgrađuju tokom svog obrazovanja. 

Praznične čestitke i prigodne poruke (edukativni modul)