medijska pismenost
banner

Priručnik za novinare: Izveštavanje iz područja pogođenih katastrofama

Izvor: Internews, Media.baInternewsov besplatni online priručnik nudi korisne smernice za novinare koji izveštavaju iz područja pogođenih katastrofama.

Priručnik pod nazivom „Izveštavanje o humanitarnim krizama: priručnik za trenere i novinare i uvod za humanirarce“ za cilj ima da pripremi novinare za izveštavanje o prirodnim i drugim katastrofama na informisan i objektivan način, kao i da pokaže važnost profesionalnog pristupa informacijama i njihovom širenju u situacijama kada one mogu biti od životne važnosti.

Priručnik je zamišljen i kao edukativni resurs za novinare i kao niz smernica za trenere koji novinare pripremaju za rad na terenu.

Priričnik predstavlja kombinaciju standardnih tehnika profesionalnog izveštavanja i osnovnih informacija o humanitarnom sektoru i podeljen je na tri dela: uvod u ulogu lokalnih novinara i izazove s kojima se suočavaju pri izveštavanju iz područja pogođenim katastrofama; pregled međunarodnih sisteme odgovora na katastrofe i tehničkih aspekata operacija spašavanja, te praktične savete i strategije za novinare, uključujući načine suočavanja sa traumom i pitanja lične sigurnosti.