medijska pismenost
banner

Rečnik korupcije

Autori: prof. dr Čedomir Čupić, Zlatko Minić, Izvor: ANEMRečnik treba da Vas upozna s korupcijom, pojavom koja razarajuće deluje pozajednice, društva, grupe, profesije, a samim tim i po pojedince. Korupcija, kao društveno zlo, obrađena je u rečniku pojmovima čija su određenja, značenja i posledice opisane i prikazane. Obrađeni su i pojmovi bitni za borbu protiv korupcije, posebno sistemsku.

Ovaj rečnik ima prevashodno obrazovnu i preventivnu ulogu u razotkrivanju i borbi protiv korupcije. U obradi izabranih pojmova navedeni su primeri koruptivnih dela i koruptivnih rizika i uspešne borbe protiv njih.

Namena rečnika, posebno upoznavanje posledica proisteklih iz koruptivnih radnji, jeste podsticanje svesti građana o tome koliko je korupcija opasna pojava ako se njome služimo ili se prema njoj ravnodušno odnosimo ili je prećutkujemo. Drugim rečima, cilj je upoznavanje građana sa svime što ova

opaka pojava proizvodi, kao i podsticanje građana na aktivan odnos u borbi protiv korupcije.

Rečnik je rađen i za medije, odnosno s ciljem da pomogne medijima da na najbolji i najslikovitiji način prikažu građanima sve što korupcija može da počini u njihovom svakodnevnom životu i sa njihovim životom.

U obrađenim pojmovima prikazane su zakonske nadležnosti društvenih i političkih institucija, čija bi primena trebalo da svede koruptivne radnje na najmanju moguću meru. Dati su i predlozi kako da se oblasti i institucije povezane s borbom protiv korupcije zakonski obrade da bi borba protiv korupcije bila uspešna – i preventivno, i prekršajno, i krivično. Drugim rečima, kako zakonski zaštititi različite oblasti i institucije društvenog i političkog života od koruptivnih nasrtaja. Dobri zakoni i propisi, ako ih primenjuju odgovorne institucije, mogu pokušaje koruptivnog delovanja da svedu na najmanju meru, čak i potpuno odstrane.

Posebno su prikazani značaj i uloga nadzornih i kontrolnih nezavisnih državnih organa. U rečniku su pojmovi potkrepljeni, koliko god je bilo moguće, opštim ili konkretnim primerima – i rđavim i dobrim, i rešenjima koja su proizvela pozitivne rezultate. U njemu su obrađeni najznačajniji i najbitniji pojmovi u vezi sa korupcijom, koruptivnim delovanjem i borbom protiv korupcije. Naravno, nisu obuhvaćeni svi pojmovi povezani s korupcijom. Zbog toga bi ovaj rečnik trebalo da podstakne dalje istraživanje problema korupcije i borbu protiv ove opake društvene pojave.