medijska pismenost
banner

Sinopsis istraživačke priče

Lars Møller, Izvor: Media.baSinopsis je lista pitanja na koja je ključno odgovoriti ako se upuštate u rad na istraživačkoj priči, a ne želite uzaludno potrošiti vrijeme i novac. Sastavio ga je danski novinar Lars Møller, a NetNovinar trening centar ga smatra nezaobilaznim i krupnim korakom u svakom vidu edukacije za istraživačko novinarstvo. Uz formular za izradu sinopsisa, NetNovinar objavljuje i seriju tekstova koji će detaljno, na osnovu praktičnog iskustva, objasniti kako ga treba koristiti.

Ovaj višestruko koristan formular sadrži više od 70 pitanja na koja treba odgovoriti i zadataka koje treba obaviti pre donošenja odluke o tome da li ćete (i kako) nešto istraživati mesecima i utrošiti na to vreme i energiju, novac i strpljenje, kako kasnije ne biste zažalili.

Iako na prvi pogled izgleda jednostavno, odgovori na pitanja iz formulara i zadaci koje on postavlja pred korisnika u stvari su često međusobno povezani na uzročno-posledičan način, što može stvoriti probleme u njegovom tumačenju.

1) KOJE SU TVOJE TEMELJNE HIPOTEZE?

• Šta želiš da kažeši?

• Na koji način to želiš?

• Što je minimum, a što maksimum priče? (naslov ili kratko objašnjenje)

• Zašto to želiš da kažeš?

• Koji su tvoji motivi (profesionalni i privatni)?

• Za koga je priča važna?

2) KOJA SU NAJVAŽNIJA PITANJA U SLUČAJU?

• Šta znaš, a što pretpostavljaš?

• Šta moraš saznati:

- o zakonskim okolnostima

- o običajnim okolnostima

- o istoriji

- o statistici

- o etičkim principima?

3) NAČINI POPIS NAJVAŽNIJIH PITANJA

4) NAČINI POPIS INFORMACIJA KOJE ZAHTIJEVAJU PROVJERU I POTVRDU (Tko ih može potvrditi?)

5) KO JE SVE ZAINTERESOVAN?

• Načini popis onih koji bi mogli da budu zainteresovani za uspeh tvoje priče.

• Ko je zainteresovan za neobjavljivanje priče (u redakciji i izvan nje)?

• Ko ti može postati neprijatelj (kakva je opasnost i kako se zaštiti)?

• Ko ti može biti saradnik (da li ti je potreban informator "insider" i kako ga pronaći)?

• Kako će javnost primiti priču (ko je ciljana publika, hoće li išta učiniti i šta)?

6) ORGANIZOVANJE I ANALIZIRANJE INFORMACIJA

• Podeli informacije prema vrsti i važnosti.

• Podeli informacije na potvrđene i nepotvrđene.

• Raspravi o onome šta imaš sa urednikom, mentorom ili iskusnijim kolegom.

7) KAKO PREDSTAVITI PRIČU?

• Šta čitatelji treba da znaju i na koji način da to saznaju?

• Kako jasno predstaviti čitaocima proces istrage, dokumente, ljudski interes, temeljni stav uređivačke politike?

• Šta predstaviti u posebnim odeljcima, sa fotografijama, grafikonima ili anketama?

• Hoćete li slučaj objaviti u jednoj ili više priča?

• Hoćete li početi s objavom pre nego li su sve priče pripremljene (i napisane)?

• Može li slučaj biti pokretač pozitivne kampanje?

• Može li slučaj biti predstavljen i dodatnim elementima (poseban logo, reklamna najava, uvodnik)?

8) KOLIKO JE POTREBNO VREMENA I NOVCA?

• Koliko vremena je potrebno (približno razdoblje i broj radnih sati)?

• Koliko treba sopstvene istrage?

• Koliko treba timskog rada (razradite broj i uloge članova tima)?

• Koliko (i kada) treba pomoć fotografa, snimatelja i drugih saradnika koji nisu pisci?

• Koliko pomoći je potrebno od kolega iz drugih medija?

• Koliko pomoći je potrebno od stručnjaka izvan medija?

9) KAKVA JE TVOJA ISTRAŽIVAČKA STRATEGIJA?

• Načini (po vrstama i kronološkim redom) popis svih potrebnih aktivnosti.

• Načini okvirni vremenski raspored svih aktivnosti.

• Odvoji vreme za sve planirane aktivnosti.

10) ORGANIZUJ SVOJE IZVORE

• Načini popis "usmenih" izvora.

• Podeli izvore na glavne i sporedne.

• Podeli izvore s obzirom na:

- ljudski interes/lično iskustvo

- međusobnu bliskost

- nezavisno stručno znanje

• Podeli izvore na moguće: protivnike, neutralne i sklone tvom radu.

• Odluči kada, kako i gde ćeš kontaktirati izvore.

• Razmotri moguće zakonske i etičke probleme korištenja tih izvora.

• Razmisli kako ćeš zaštititi izvore kojima bude potrebna zaštita.

• Načini popis "pisanih"izvora:

- Podeli izvore na ključne i pomoćne dokumente

- Podeli dokumente po težini dostupnosti (lako dostupni – teško dostupni)

- Koji dokumenti/informacije su dostupni posredstvom Interneta?

- Kako ćeš pokušati dopreti do teško dostupnih dokumenata?

- Postoje li zakonske ili etičke prepreke?

- Načini popis lokacija za promatranje i reportažu.

- Da li su lokacije dostupne (lako-teško)?

- Kako ćeš do njih doći?

- Možeš li načiniti fotografije, audio ili video snimke?

- Postoje li zakonske ili etičke prepreke?

- Isplaniraj potrebe i adekvatno vreme za saradnju s kolegama, konsultacije sa urednikom, mentorom ili starijim kolegama, sastanke sa pravnim savetnicima i nezavisnim stručnjacima.

11) U ISTRAŽIVAČKOM PROCESU TREBA JOŠ I ...

• Analizirati i proveriti:

- koje informacije od pretpostavki postaju činjenice

- stvaraju li pojedinačne informacije celovitu sliku

- nedostaju li neke informacije da popune praznine

- rađaju li neke informacije nova pitanja

- Zahtevaju li neke informacije dodatne provere i potvrde.

• Pripremiti ključne razgovore:

- sastaviti popis najvažnijih pitanja

- pripremiti ključna pitanja za potvrdu priče

- napraviti plan razgovora

- odrediti cilj razgovora

- organizovati kontrolu razgovora

- kada, gde i kako ćete održati razgovor.

12) ŠTA NAKON OBJAVE PRIČE?

• Kakve reakcije očekujete?

• Što ćete sledeće učiniti?

Sinopsis istraživačke priče