medijska pismenost
banner

Stereotipi u medijima i medijsko opismenjavanje mladih

Autor: Ivana Đerić i Rajka Studen, Institur za pedagoška istraživanjaMladi, kao najčešći konzumenti medijskih sadržaja, potvrđuju da mediji oblikuju živote ljudi. Zato ne treba zanemariti uticaj koji mediji vrše na vrednosti i obrasce ponašanja mladih.

Televizija se izdvaja kao medij uz koji deca i mladi provode najveći deo slobodnog vremena (Istraživanje je objavljeno 2006. U međuvremenu su se navike mladih promenile, medije najviše konzumiraju online. Međutim, odnos prema stereotipima i sugestije u tekstu su i dalje aktuelne, prim. priređivača  @MedijskiPismeno). Bilo da su televizijski sadržaji okarakterisani kao pozitivni ili negativni, bilo da obiluju stereotipima ili ne, važno je da mladi izgrade kritički odnos prema njima kako bi se uspešno suprotstavili raznim vidovima medijske manipulacije.

U tekstu se razmatraju problemi stvaranja i upotrebe stereotipa u medijima i način kako stereotipno oblikovane predstave utiču na stavove mladih. Ukazuje se na značaj razvijanja medijske pismenosti koja podrazumeva da mladi izgrade kritički odnos prema medijskim predstavama i diskursima, da razviju kriterijume za selekciju i vrednovanje informacija koje mediji plasiraju, da se osposobljavaju u tumačenju i razumevanju stereotipnih predstava i upoznaju sa alternativnim oblicima medijske kulture.

U radu je posebna pažnja posvećena problematici obrazovanja za medije. Zaključeno je da medijska pismenost treba da postane sastavni deo repertoara u obrazovnoj ponudi škole, te su u skladu s tim ponuđena moguća rešenja ovog problema.