medijska pismenost
banner

Vodič: “Osnove digitalne bezbednosti

Izvor: Share fondacijaKoncept privatnosti je relativno jasan u ne-digitalnom okruženju. svaka osoba je svesna svoje privatnosti i trudi se da je zaštiti do mere koja joj odgovara.

Situacija je malo drugačija u digitalnom okruženju. ljudi nisu svesni kada su sami, a kada nisu dok su online, pa samim tim često ne znaju da li se zna šta su oni radili online i ko može to da sazna. Sa druge strane, digitalna bezbednost je dosta širi koncept, koji obuhvata privatnost, ali i neke dodatne stvari. Preciznije, digitalni sistem koji nije bezbedan ne može se smatrati privatnim, dok samim tim što sistem ima obezbeđenu privatnost, ne znači da je potpuno bezbedan. Postoji čitav niz faktora koji utiču na to da li će sistem biti bezbedan ili ne. Pre svega, to su tehnološki faktori, tj. da li je sistem tehnološki kompromitovan ili ranjiv i koji je nivo bezbednosti koji sami uređaji i programi koji su instalirani pružaju. Zatim, postoje i ne-tehnološki faktori, odnosno određene navike korisnika, koji su takođe veoma bitni. Opšte pravilo jeste da bezbednost nije urođena karakteristika digitalnih sistema, te da bi sistem bio bezbedan moraju se preuzeti određene aktivnosti.

Svaki korisnik tokom svojih online aktivnosti ostavlja određene tragove, “senku” koja ga prati dok se kreće kroz sajber prostor. U digitalnom okruženju, slično kao i u ne-digitalnom, ove senke daju određene karakteristike vlasnika senke. Analizom senke može se doći do određenih informacija koje su od važnosti napadačima koji imaju za cilj da uđu u određeni sistem. Prednost digitalne sredine je to što korisnici donekle mogu da kontrolišu oblik svoje senke ukoliko povedu računa o određenim stvarima, što je i tema ovog vodiča.