medijska pismenost
banner

Vodič za izveštavanje o ranjivim grupama

Autor: Jelka JovanovićVodič za izveštavanje o ranjivim grupama, sa posebnim osvrtom na osobe sa invaliditetom.

Ovaj Vodič je namenjen svim novinarima i urednicima koji izveštavaju o ranjivim katerogijama stanovništva, posebno osobama sa invaliditetom. Vodič je namenjen i onima koji nameravaju da u okviru svoje novinarske profesije i uređivačke politike posebnu pažnju posvete našim mnogobrojnim sugrađanima/kama koji su zbog neke lične ili kolektivne osobenosti označeni kao manjinska i samim tim osetljiva grupa. Napokon, Vodič je i svojevrsno uputstvo za praćenje medija,

iz njega pripadnici manjinskih i ranjivih grupa i njihove organizacije mogu naučiti kako da prepoznaju neetičko izveštavanje i kako da reaguju i zaštite se. Takođe, Vodič je uputstvo i donosiocima političkih odluka o tome šta valja menjati u njihovom ponašanju, ali i u zakonodavstvu da bi se položaj ranjivih kategorija učinio što boljim i približio položaju većine.

Mediji su neizbežni hroničari vremena i pojava, pravo ogledalo svakog društva, kroz njih se prelamaju sve vrednosti šire i uže zajednice. Kao stalni svedoci donošenja političkih odluka, mediji su i kanal za njihovo dobro uobličavanje i još bolje sprovođenje.

Vodič je deo stalnih zalaganja Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) da izveštavanje bude u skladu sa savremenim profesionalnim i etičkim standardima utemeljenim u Kodeksu novinara Srbije, domaćem zakonodavstvu i međunarodnim konvencijama. Ovaj priručnik, koji se naslanja i nastavlja na ranija iskustva i publikacije,

je sastavni deo dva aktuelna projekta Školovanje, zapošljavanje i stanovanje osoba sa invaliditetom u medijskom ogledalu i Brzo, besplatno i pravično za sve kojima NUNS, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Kancelarija za ljudska i manjinska pitanja Republike Srbije nastoje da skrenu pažnju javnosti na značaj profesionalnog izveštavanja o ranjivim kategorijama stanovništva, posebno o osobama sa invaliditetom i manjinskim grupama