medijska pismenost
banner

Pink i B92 prednjače u kršenju zakona

28. 08. 2015 / Autor: Bojan Cvejić, Izvor: DanasREM pokreće prekršajne postupke protiv svih nacionalnih televizija. Najviše prekršaja odnosi se na odredbe koje propisuju TV oglašavanje i TV prodaju

Pink i B92 prednjače u kršenju zakona

- U prva četiri meseca ove godine sve televizije sa nacionalnim frekvencijama kršile su odredbe Zakona o elektronskim medijima, koje se odnose na oglašavanje, te su ukupno napravile gotovo 1.800 prekršaja. Regulatorno telo za elektronske medije (REM) će zbog toga, kako kažu za Danas, podneti zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka.

Prema podacima REM o kršenju zakona koje je Danas dobio na uvid, televizija Pink najmanje je poštovala zakon u periodu od januara do aprila, odnosno oglušila se o njega ukupno 819 puta, a potom sledi B92 sa 502 prekršaja. REM je zabeležilo i 179 prekršaja na televiziji Hepi, 135 na prvom kanalu RTS, 127 na Prvoj televiziji, dok je najmanje na RTS2 - ukupno pet.

Televizije su u najmanjoj meri poštovale odredbu koja predviđa da u toku jednog punog sata emitovanog programa kod komercijalnih emitera TV prodaja i TV oglašavanje ne mogu zauzimati više od 20 odsto vremena. Zabeleženo je ukupno 870 takvih prekršaja, od kojih su čak 753 na Pinku. Potom je najviše prekršaja bilo po pitanju toga da se igrani film, TV film i emisije vesti mogu prekidati zbog reklama samo jednom u 30 minuta, što nije ispoštovano 579 puta, a najnemarnija televizija bila je B92 sa 412 prekršaja ove vrste. 

Kršena je u većoj meri i odredba Zakona o elektronskim medijima o tome da TV prodaja koja se emituje kao posebni programski sadržaj mora biti jasno obeležena slikom i zvukom i da mora trajati najmanje 15 minuta bez prekida, što televizije nisu ispoštovale u 152 slučaja. Zabeleženi su takođe i prekršaji zbog isticanja duvana i duvanskih proizvoda, plasiranja roba u emisijama i njihovo isticanje u krupnom kadru, nepravilnog obeležavanja TV oglašavanja i TV prodaje, kao i zbog prekidanja dečijih emisija reklamama.
"Savet REM je na sednici održanoj 19. avgusta usvojio izveštaj Saveta za nadzor i analizu za period januar-april 2015. godine i doneo odluku da se podnesu zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za sve prekršaje obuhvaćene izveštajem. Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka podnose se pojedinačno, po svakom pružaocu medijske usluge i za svaki mesec nadzora", napominju u REM za Danas.

Broj prekršaja (januar - april 2015)*
Pink 819
B92 502
RTS1 135
RTS2 5
Hepi 179
Prva 127
* Podaci REM