medijska pismenost
banner

Javni medijski servisi i komercijalne TV stanice (RADIONICA)

Autorka: Jelena Kolundžija, Druga ekonomska škola BeogradRadionica predmeta građansko vaspitanje u beogradskoj Drugoj ekonomskoj školi

Planirani ciljevi časa:

  • Upoznati učenike sa pojavom i odlikama javnog i komercijalnog servisa.
  • Unaprediti znanja učenika o razlikovanju značaja i funkcija javnog servisa u odnosu na komercijalne televizije.
  • Razvijati i unapređivati medijsku kulturu učenika; nastojati da kroz sadržaj radionice učenici umeju da prepoznaju posebnosti javnog servisa i komercijalnih televizija, da njihove programske šeme posmatraju kritički i na objektivan način.