medijska pismenost
banner

Naučnici: “Verujte svom lekaru, a ne Vikipediji”

Autor: Pipa Stivens, Izvor: BBC NewsInternet enciklopedija Vikipedija sadrži greške u 9 od 10 slučajeva u naslovima koji se odnose na zdravlje i prema njoj treba pokazati opreznost, tvrdi se u jednoj studiji.


Naučnici u SAD uporedili su ispise o bolestima kao što su bolest srca, rak pluća, depresija i dijabetes sa medicinskom istraživanjima koja su redigovale njihove kolege.

Rekli su da većina članaka u Vikipediji sadrži „mnogo grešaka“.

Vikipedija UK, britanski ogranak, izjavila je da je od „ključne važnosti“ da se ljudi sa zdravstvenim problemima prvo obrate lekaru opšte prakse.

Zabrinutost zbog otvorenog pristupa

Internet enciklopedija je dobrotvorna organizacija i sadrži 30 miliona članaka na 285 jezika.

Svako može da je uređuje, ali mnogi volonteri iz medicinske profesije proveravaju enciklopediju kako bi ispravili netačne činjenice, kaže Vikipedija UK.

Princip otvorenog pristupa je „izazvao zabrinutost“ među lekarima u vezi pouzdanosti Vikipedije, pošto je ova enciklopedija na šestom mestu po popularnosti među internet stranama, tvrde američki autori istraživanja, koje je objavljeno u Časopisu američkog osteopatskog udruženja.

Čak do 70 posto lekara i studenata medicine koriste ovu alatku, tvrde oni.

10 istražitelja iz cele Amerike pregledali su članke na internetu koji se odnose na 10 „najskupljih“ bolesti u SAD, uključujući reumatoidni artritis, probleme s leđima i astmu.

Odštampali su članke 25. aprila 2012 radi analize i pronašli da 90 posto ispisa tvrdi suprotno od najnovijih zdravstvenih istraživanja.

Glavni autor Dr. Robert Hejsti iz Škole za osteopatsku medicinu u Valasu, u Severnoj Karolini, rekao je: „Iako je Vikipedija podesan alat za sprovođenje istraživanja, sa gledišta javne zdravstvene brige, pacijenti ne treba da koriste Vikipediju kao primarni izvor zato što te članke ne rediguju kolege iz zdravstva kao što se to radi u medicinskim časopisima“.

Dr. Hejsti dodaje da je lekar „najbolji izvor“ za one koji su zabrinuti za svoje zdravlje.

Prvo posetite lekara

Stivi Benton, iz Vikipedije UK, kaže da već postoji veći broj inicijativa čiji je cilj poboljšanje članaka, a „naročito onih koji se odnose na zdravlje i medicinu“.

Izjavio je da ova dobrotvorna organizacija ima projekat kako bi spojila volontere-redaktore Vikipedije sa medicinskim radnicima u cilju identifikacije onih članaka koje je potrebno poboljšati, nalaženja pouzdanih izvora, i „tačnijih i čitkijih“ ispisa u enciklopediji.

Benton je rekao da Vikipedija sarađuje sa timom za istraživanje raka u Britaniji kako bi ispise o raku pregledali, popravili i ažurirali klinički istraživači i pisci.

On dodaje: „Međutim, veoma je važno da oni koji su zabrinuti za svoje zdravlje posete prvo lekara. Vikipedija, kao bilo koja druga enciklopedija, ne treba da preuzme mesto kvalifikovanog zdravstvenog radnika“.

Dr. Džejms Heilmen, predsednik Fondacije Viki Projekat Med, kaže da se ne slaže sa nalazima: „Zaključke Hejstijevog istraživanja ne potkrepljuju ponuđeni podaci.

„Jedan primer koji Hejsti navodi kao takozvanu „grešku“ je Vikipedijina preporuka u vezi dijagnoze visokog pritiska. Mi smo naveli da su obično potrebna tri merenja.

„To čini i Nacionalni institut za zdravlje i izvrsnost brige u Velikoj Britaniji, koji je bio naša referenca. U Vikipediji se ne radi o istini, nego o proverljivosti.

Vikipedija je, takođe, izrazila zabrinutost zbog malog uzorka koji se koristi u istraživanjima, jer on možda nije reprezentativan.

U studiji nije objašnjeno zašto Vikipedija izostavlja važne informacije.

Naučnici: “Verujte svom lekaru, a ne Vikipediji”