medijska pismenost
banner

Promene u naplati veb sadržaja

Autor: Gurdžit DegunIzdavači prave zaokret u naplati veb sadržaja. Pedeset tri posto njih tvrde da naplaćuju veb sadržaj ili će ga naplaćivati u sledećoj godini, što predstavlja pad od devet posto u poređenju sa prethodnom godinom.

Prema istraživanju od prošle godine u kojem je učestvovalo 32 člana Udruženja internet izdavača (AOP) i u kojem je pokriveno više od 1.500 naslova, 62 posto izdavača su izjavili da će naplaćivati ili već naplaćuju veb sadržaj.

Dvadeset i jedan posto izdavača su izjavili da već naplaćuju veb sadržaj ili planiraju da uvedu naplatu na “svim” ili na “većini” sajtova u sledećih 12 meseci, u poređenju sa 27 posto u 2013. godini. Ovo znači da 47 posto njih nemaju sistem naplate pristupa internet sadržaju PayWall ili imaju nameru da ga uvedu, dok je prošle godine takvo mišljenje imalo 38 posto izdavača.

Skoro 30 posto ispitanika su izjavili da će sledeće godine biti najprisutniji slobodni modeli. Međutim, prema AOP-u “to ne znači da je ovo jedini model i u portfolijima neki mogu da budu naplaćivani, delimično naplaćivani ili potpuno slobodni”.

U izveštaju se ističe, takođe, da je pristup preko mobilnih uređaja još uvek na vrhu liste prioriteta za izdavače. Skoro 70 posto njih su izjavili da pristup preko mobilnih uređaja i “bihevioralno oglašavanje” predstavljaju najznačajnije prilike u sledećih 12 meseci. AOP je zaključio da 74 posto ispitanika imaju sajtove u većini svojih portfolija koji su optimizovani za mobilne uređaje.

Na ekonomiju se više ne gleda kao na pretnju ovoj industriji, jer samo 17 posto njih smatraju da je ovo problem, u poređenju sa 58 posto od prošle godine. Glavna pretnja sada su konkurenti, kažu 51 posto ispitanika.

Originalni tekst na http://www.campaignlive.co.uk/news/article/1316727/publishers-u-turn-charging-content/

Promene u naplati veb sadržaja