medijska pismenost
banner

Vodič za lošu nauku

Izvor: www.compoundchem.comKako se privlači pažnja i "spinuje" javnost. Ne samo u novinarstvu.

Senzacionalni naslovi

Naslovi članaka se obično osmišljavaju kako bi primamili gledaoce da kliknu na članak i pročitaju ga. U najboljem slučaju, ovi članci previše uprošćavaju nalaze istraživanja. A u najgorem, oni ih predstavljaju senzacionalistički i netačno.

Pogrešno tumačenje rezultata

Novinski članci ponekad iskrivljuju ili pogrešno tumače, namerno ili ne, nalaze istraživanja radi dobre priče. Ako je moguće, pročitajte izvorno istraživanje i ne oslanjajte se, radi informacije, na članak koji se zasniva na njemu

Sukob interesa

Mnoga preduzeća zapošljavaju naučnike da sprovode i objavljuju istraživanja. Istraživanje treba analizirati imajući ovo na umu, iako ih ta činjenica nužno ne obesnažuje. Istraživanje može, takođe, da bude netačno prikazano radi lične ili finansijske dobiti.

Korelacija i uzročnost   

Nipošto nemojte da pomešate korelaciju i uzročnost. Korelacija dve varijable ne znači automatski da jedna uzokuje drugu. Globalno zagrevanje se pojačalo od 19-og veka, a broj pirata se smanjio, ali odsutnost pirata ne uzrokuje globalno zagrevanje.

Teorijski jezik

Teorije u istraživanju samo su– teorije. Pazite na reči kao što su „može“, „mogao je i mogao bi“ i slično, jer je malo verovatno da istraživanja pružaju čvrste dokaze za bilo kakve zaključke kojima su prethodili.

Premalen uzorak

U eksperimentima, što je manji uzorak, manje je poverenje u rezultate dobijene od tog uzorka. Napravljeni zaključci moraju da se razmatraju imajući ovo na umu iako se u nekim slučajevima mali uzorci ne mogu izbeći. Uzrok sumnja može da bude činjenica da je veliki uzorak bio moguć, ali je izbegnut.

Nereprezentativni uzorak

U humanim eksperimentima, istraživači biraju pojedince koji su reprezentativni za određenu širu populaciju. Ako se uzorak razlikuje od populacije kao celine, onda i zaključci mogu da budu značajno različiti.

Odsustvo kontrolne grupe

U kliničkom testiranju, rezultati testiranja subjekata treba da se uporede sa „kontrolnom grupom“ kojoj se ne daje sredstvo koje se testira. Grupe takođe treba da budu raspoređene nasumice. U opštim eksperimentima, kontrolni test treba da se koristi tamo gde su sve varijable kontrolisane.

Nema testiranja „na slepo“

Kako bi se sprečila pristrasnost, subjekti ne bi trebalo da znaju da li su u eksperimentalnoj ili kontrolnoj grupi. Kod duplog testiranja „na slepo“, čak ni istražitelji ne znaju u kojoj se grupi nalaze subjekti dok se testiranje ne završi. Obratite pažnju – testiranje „na slepo“ nije uvek izvodljivo ili etičko.  

Pogrešni rezultati 

Ovo se odnosi na biranje podataka u eksperimentu koji podržavaju zaključak istraživanja i ignorisanje onih koji to ne čine. Ukoliko je zaključak u nekoj istraživačkoj tezi donet na  osnovu odabira rezultata, a ne na osnovu svih rezultata, to onda stvara zabludu.

Neponovljivi rezultati

Rezultati treba da budu ponovljivi u nezavisnom istraživanju i testirani u odnosu na širok spektar uslova  (gde je to moguće) kako bi obezbedili njihovu opštost. Izuzetne tvrdnje zahtevaju i izuzetne dokaze – odnosno mnogo više nego samo jednu nezavisnu studiju!

Časopisi i citati

Istraživanja koja se objavljuju u velikim časopisima prolaze postupak kritičke revizije, ali još uvek mogu da sadrže nedostatke pa ih treba ocenjivati imajući ovo na umu. Slično tome, veliki broj citata ne znači uvek da je istraživanje visoko cenjeno.

Vodič za lošu nauku