medijska pismenost
banner

Obradović o uzrocima pada medijskih sloboda

03. 05. 2014 / Izvor: Slobodna EvropaPredsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašina Obradovića, ne iznenađuje izveštaj Fridom Hausa prema kome su medijske slobode u poslednjih godinu dana opale, a prema njegovoj oceni, tome je doprinelo nekoliko razloga:

Obradović o uzrocima pada medijskih sloboda

„Osnovni je dominacija pre svega tabloida i tabloidizacije kao dela informativne scene, koji dominira nad ostatkom. Ta tabloidizacija, čini mi se ,usmerava i ostatak takozvanih ozbiljnih medija, koji polako podležu pritisku tabloida i počinju da se bave i onim temama koje zapravo ne bi trebalo da budu u sferi takozvanih ozbiljnih medija“, navodi Obradović.

Problem sa tabloidizacijom, naglašava Obradović, je taj što „jednostavno tabloidi vode hajke, sude, presuđuju, ne drže se etičkog kodeksa i imaju targetirane grupe koje se pre svega nalaze u opoziciji, tako da je bitno smanjen taj pluralitet mišljenja“.

„Sa druge strane, i nedostatak političke volje je očigledan, da se sloboda izražavanja, odnosno sloboda medija, stavi u fokus interesovanja novih vlasti. Nova vlast ne samo da ne vidi slobodu izražavanja, kao bitan faktor demokratskih procesa, već, čini mi se da dodatno sužava prostor medijskih sloboda, pritiscima i koketiranjem sa tabloidima“, konstatuje Obradović, te zaključuje kako se plaši da trend pada medijskih sloboda u Srbiji ne bude nastavljen.